politie keurmerk

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is in Nederland en België een keurmerk voor woningen die voldoende zijn beveiligd. Woningen die het keurmerk krijgen, hebben voldoende inbraakvertragers aangebracht, en hebben geen zwakke plekken die het een inbreker makkelijk maken om de woning binnen te komen. Het concept komt uit Engeland, waar het Secured by Design heet.

In 1994 startte de politieregio Holland Midden samen met de overheid een regionaal experiment, samen met de lokale overheid. Dit omdat niet alleen een woning, maar vaak ook de omgeving aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen. Sinds 2005 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het keurmerk van de politie overgenomen, omdat besloten is dat de politie de preventietaak naast zich neer moet leggen. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor het inzetten van het keurmerk naar de gemeenten verschoven. Het afgeven van het keurmerkcertificaat wordt niet meer door de politie maar door bouwkundige bedrijven met een PKVW-erkenning.

Om het politiekeurmerk te verkrijgen, moet een woning voldoen aan de volgende eisen:

Sticker

Een woning die goedgekeurd is krijgt een sticker die zichtbaar bij de voor- en achterdeur wordt geplakt. Voor inbrekers blijkt dit al een reden om van een braakpoging af te zien. Volgens de statistieken hebben bewoners van een woning met een keurmerksticker tot 95% minder kans op inbraak.

Verzekering en woningwaarde

Veel verzekeraars geven een korting op de premie van de inboedelverzekering als de woning het keurmerk heeft. Ook bij verkoop van de woning heeft het een meerwaarde, omdat een aangebrachte beveiliging een verkoopargument kan zijn.

Aanvragen

Het verkrijgen van het keurmerk gaat via een erkend PKVW-bedrijf. Dat inventariseert eerst de woning, het complex of de wijk en adviseert welke maatregelen moeten worden genomen. Als daaraan is voldaan geeft het een politiekeurmerk af.

inbreker

 

 

 

 

-bron: wikipedia -